ช่วยปรับปรุงระบบอากาศอัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดพลังงานสูงสุด โดยช่วยในเรื่องของการจัดการควบคุมการทำงานของ เครื่องอัดอากาศ (LOAD/UNLOAD) ให้ทำงานอย่างเหมาะสมตามปริมาณการใช้งานของระบบโดย ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบอากาศอัด ที่ใช้งานอยู่ และระบบ ยังคงมีเสถียรภาพที่ดี

ประโยชน์ที่จะได้

 • ควบคุมการทำงานลดการเดินเครื่องตัวเปล่าโดยไม่ได้อัดอากาศ
 • ควบคุมความดันและปริมาณลมให้พอเหมาะกับการใช้งาน
 • ลดค่าพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไป
 • ลดการสูญเสียจากการรั่วในระบบ
 • ลดการสูญเสียเนื่องจากการผลิตและใช้อากาศอัดที่ความดันสูงเกินความจำเป็น
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอัดอากาศ ช่วยยืดเวลาในการซ่อมบำรุง
 • ช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องโดยการหมุนเวียนกันทำงาน

 

คุณสมบัติ

 • ควบคุมการทำงานของเครื่องอัดอากาศได้ทุกยี่ห้อ
 • ควบคุมการทำงานของเครื่องอัดอากาศให้ทำงานอย่างเหมาะสมกับความต้องการใช้ลม
 • สามารถจะบอกให้ทราบถึงชั่วโมงการทำงานของเครื่องอัดอากาศ เพื่อง่ายต่อการวางแผนซ่อมบำรุง
 • สามารถควบคุมการทำงานเครื่องอัดอากาศที่ติดตั้งระบบปรับความเร็วรอบมอเตอร์ได้
 • สามารถจัดหรือแบ่งกลุ่มการควบคุมเครื่องอัดอากาศตามลักษณะของการใช้งานหรือตามพื้นที่การติดตั้งได้
 • มีรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เพื่อรองรับกับความต้องการที่แตกต่างกัน
 • ส่วนควบคุมและแสดงสถานะต่าง ๆ ในระบบ เช่น แรงดันรวมของระบบ, สถานะการทำงานของเครื่องอัดอากาศแต่ละตัวในระบบ, ประสิทธิภาพของระบบ และยังสามารถนำสัญญานจากอุปกรณ์ต่างๆจากภายนอกเช่น Flow Meter, Power Meter, Pressure Sensor เข้ามาเชื่อมต่อเพื่อแสดงค่าและเก็บบันทึกค่าได้
 • มีฟังก์ชั่นในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า (Data Logger) ไว้ที่ตัวเครื่อง ซึ่งสามารถเรียกดูได้ทั้งจากตัวเครื่องเองหรือจาก คอมพิวเตอร์ได้ (SD Card)
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อดูสถานะการทำงาน ควบคุมการทำงานและเก็บบันทึกค่าเพื่อทำรายงานได้
 • คุ้มค่าต่อการลงทุนเพราะสามารถที่จะคำนวนระยะเวลาในการคืนทุนได้

 

System Config

 


มีรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย อาทิเช่น

 • Rotary / Sequence Control : เป็นการควบคุมการทำงานของเครื่องอัดอากาศให้หมุนเวียนกันทำงาน
 • Loop / Zone / Remote Control : เป็นการจัดหรือแบ่งกลุ่มการควบคุมเครื่องอัดอากาศตามลักษณะของการใช้งานหรือ แบ่งตามพื้นที่ การติดตั้ง
 • Turn – Back Control : เป็นการกำหนดให้เครื่องอัดอากาศเครื่องที่มีขนาดใหญ่กว่าเป็นหลักในการทำงาน และให้เครื่องที่มีขนาดเล็กกว่า เสริมในกรณีที่มีความต้องการใช้ลมมากขึ้น
 • Scheduling Function : กำหนดช่วงเวลาการทำงานของเครื่องอัดอากาศ

Automation System

Other Service

บริษัท ฟิวชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 66/272 หมู่ที่ 6 ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี ต.บางเดื่อ
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 02-1933098

            : 081-9245375
โทรสาร : 02-1933099
info@fusion-services.co.th

2.png5.png1.png1.png5.png
Today20
This month736

Tuesday, 26 July 2016 19:07